Publikarbete

Vad är publikarbete?
Åbo Svenska Teater vill genom publikarbetet erbjuda vår publik och våra besökare fördjupade upplevelser. Arbetet kan innebära verkstäder, publiksamtal, studiematerial, skolbesök eller övrigt program eller material som fördjupar upplevelsen och förståelsen för teaterkonsten eller t.ex. något tema som behandlas i en aktuell pjäs.

Publikarbetet riktat till skolan skapas med den nya läroplanen i åtanke så att lärare skall kunna använda sig av föreställningen, teaterbesöket och materialet som en del av undervisningen.

Målgruppen för publikarbetet varierar beroende på vilka föreställningar som ligger på repertoaren. Under ett spelår erbjuder vi både program som är öppet för alla, så som publiksamtal och familjeverkstäder. För daghems- och skolgrupper på olika nivåer erbjuder vi material och skolverkstäder, medan företags- och föreningsgrupper kan delta i guidade rundturer, pjäsintroduktioner med mera. Vi tar även gärna emot önskemål och föralg av intresserade grupper.

Åbo Svenska Teater passar också bra som besöksmål för finskspråkiga grupper t.ex. som en del av svenskundervisningen. Flera av våra produktioner textas på finska och guidade rundturer ordnas på finska eller anpassad svenska eller finska beroende på nivån av språkkunskapen i gruppen.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Här hittar du mera information om publikarbete för dagis- och skolgrupper.

Här hittar du information om publikarbete för övriga grupper.

Här hittar du program som är öppet för alla.

Läs mera om våra guidade rundturer här.

Information om Upplevelsestigen (Elämyspolku) hittar du här.

 
Frågor?
Om du har frågor eller önskemål gällande publikarbete, kontakta vår publikarbetare Frida Lassus, per e-post frida.lassus(a)abosvenskateater.fi
eller per tel. 044-3445010.

Aktuellt

Konsttestarna
Vi hade den stora glädjen att under spelåret 2022-2023 igen ta emot hundratals ungdomar inom ramen för det fantastiska Konsttestrar-projektet. 

Tack till Svenska Kulturfonden, Suomen Kultuurirahasto och Förbundet för barnkulturcenter i Finland som skapar denna underbara möjlighet för ungdomarna.
Konsttestar-logon.