Aktuellt på Åbo Svenska Teater


Här hittar du information om övriga evenemang på teatern så som publiksamtal, öppna guidningar och repetitioner och evenemang som blodgivningen på Stora scenen 6.3.2018. Välkomna!

Aktuellt
Måndagen 29.1 Notera!-seminariet för teaterarbetare 
Lördagen 10.2 Publiksamtal i samband med Musikteatern ”18”

På kommande
Blodgivning på Stora scenen 6.3 (mer information senare)

Publiksamtal

Från dokumentär till drama

Ett publiksamtal i samband med Musikteatern 18:s föreställningar på Åbo Svenska Teaters Studioscen lördagen 10.2.

År 2015 utkom Anna Lindholms uppmärksammade debutbok, Projekt Ines, som genom brev, dagböcker, intervjuer och arkivforskning berättade om fem unga kvinnors upplevelser före och under inbördeskriget 1918.

Utgående från boken har författaren Monika Fagerholm och dramatikern Hanna Åkerfelt skrivit musikteaterpjäsen "18" som visas på Studion lördag 10.2 kl. 13.00 och 18.00.

Mellan föreställningarna, kl. 16.30-17.30, ordnas ett publiksamtal mellan några av produktionens upphovskvinnor. På plats är Anna Lindholm och Hanna Åkerfelt samt pjäsens regissör Karin Berglund.

Temat för samtalet är "Från dokumentär till drama", dvs. om processen att skapa ett scenkonstverk av verkliga händelser, med verkliga mänskors öde i handlingens centrum. Samtalet leds av Jan Lindroos.

Publiksamtalet är gratis och hålls i Studions aula, Eriksgatan 13, 4 vån. Utrymmet är begränsat så vi ber om anmälan i förväg, senast 1.2 till biljettkassan tel. 02-2777377 eller biljetter(a)abosvenskateater.fi


Seminarium för teaterarbetare

Notera!
Ett seminarium om vithetsnormen och vardagen på teaterfältet i Finland, 29.1.2018 i Åbo

 

Välkommen att delta i ett seminarium kring etnicitet, representation och kulturell appropriering. Fokus för seminariet ligger på hur normkritiskt tänkande kring etnicitet kan inkluderas i det praktiska och konstnärliga teaterarbetet. Vilka kroppar är vi vana att se på scenen? Vilka historier berättas? Hur kan vi öka vår medvetenhet och bryta normerna kring representation inom teaterkonsten?

Seminariet arrangeras på Åbo Svenska Teaters Studioscen måndagen 29.1.2018 klockan 9.00-17.00 och är den tredje fortbildningsdagen kring normkritiskt tänkande som Nätverket för tillgänglighet på teatern arrangerar tillsammans med Cefisto rf. Seminariet riktar sig till professionella scenkonstarbetare och konststuderande. 

Sista anmälningsdag är 24.1.2018. Mer information och anmälan här.