Teatteriyhdistys

Teatteritoimintaa ylläpitää teatteriyhdistys Åbo Svenska Teater-
förening rf, jonka jäseneksi kuka tahansa voi liittyä. Jäsenmaksu on
20 €/vuosi.