Hoppa till sidans innehåll

Biljettförsäljningen är stängd 1.6-12.8. Biljettbokningar kan göras per telefon och e-post t.o.m. 7.6. Efter det kan biljetter köpas i vår webbshop.

Svartvitt fotografi av gamla föreställningsbilder som hänger på en anslagstavla.

Glimtar ur teaterns arkiv

Åbo Svenska Teater hyllade Finlands 100 självständiga år genom att varje dag publicera en pärla från teaterns lilla begränsade arkiv. Fotoarkivet är rätt så begränsat, speciellt vad gäller 1920- och 1930-talen. Då har vi kombinerat text om en intressant händelse eller kuriosa med ett foto som visar något annat från det året. Vad har hänt på Åbo Svenska Teater under Finlands 100 självständiga år?

Om man vill förkovra sig i händelser, personer, årtal och detaljer kan man hitta mera material t ex på Teatermuseet i Helsingfors och Handskrifts- och bildenheten vid Åbo Akademis bibliotek. Källhänvisningar, litteratur och bilder som använts till den här webbserien finns uppräknade på en lista nedan.

Om du har frågor om vårt eget arkiv kan du skicka e-post till arkivet@abosvenskateater.fi.

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Glimt från år 2017

De som jobbat med att förverkliga serien är: Sabine Zinck, Wilhelmina Sirén, Anna Nylund, Anna Ehrström, Maria Olin, Maria Weckman och Pette Rissanen. 

Tidigare år 

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Källförteckning

1917: Åbo Teaterhus 150 år (1989), s.74-75.
1918: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 67, 74, 90
1919: Åbo Svenska Teater Repertoar Teaterchefer Konstnärlig personal 1919-1965 förtecknade av Svea Wiitanen (1966) och Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 90
1920: Åbo Teaterhus 150 år 1989 s. 76, Svensk Teater i Finland II (1947) s, 67, geneanet.org och Wikipedia.
1921: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 75,  Teaterminnen I av Thure Wahlroos (1968) s. 13 https://sv.wikipedia.org/wiki/Ernst_AhlbomWikipedia
1922: Svensk Teater i Finland II (1947) s. 55-56
1923: Uppslagsverket Finland: 1 AAL-FIL (2003)
1924: Teaterns personal.
1925: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s.95 3a-b.
1926: Åbo Teaterhus 150 år 1989) s.76, Åbo Svenska Teater Repertoar Teaterchefer Konstnärlig personal 1919-1965 Förtecknade av Svea Wiitanen (1966) s. 91 och Tjugofem år senare (1989) s. 9.
1927: Teatteria Turussa 1940-luvulta 1970-luvulle (2006) s. 16).
1928: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s.76.
1929: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s.76, Svensk Teater i Finland II (1947) s.199.
1930: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s.93.
1931: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s.82 och Svensk Teater i Finland II (1947) s. 71), Åbo Teaterhus aktiebolag 1836-1936 s. 60.
1932: Åbo Teaterhus aktiebolag 1836-1936 s. 60-62 och Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 45 bildtext 27, https://abosvenskateater.fi/sv/om/historia/ avsnittet om järnridån.
1933: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s, 78 , bild s. 108,  Svensk teater i Finland II (1947) s. 76.
1934: Åbo Teaterhus aktiebolag 1836-1936 s. 62 och Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 46 bildtext 28.
1935:  Åbo Teaterhus 150 år (1989) s.77-78.
1936: Åbo Teaterhus aktiebolag 1836-1936 s. 62 och Åbo Teaterhus 150
är (1989) s. 46 bildtext 28, Svensk Teater i Finland II 1947 s. 77-78
1937: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 70
1938: Åbo Teaterhus 150 år 1989 s. 90, Uppslagsverket Finland: 5 (2007)
1939: Svensk Teater i Finland II 1947 s. 78-79
1940: Svensk Teater i Finland II 1947 s. 80 och Åbo Svenska teater
1941: Svensk Teater i Finland II 1947 s. 80
1942: Svensk Teater i Finland II 1947 s. 81, Svensk Teater i Finland II 1947 s. 81
1943: Thure Wahlroos Teaterminnen II (1970) s. 97-100
1944: Svensk Teater i Finland II 1947 s. 80-81
1945: Åbo Svenska Teater repertoar, teaterchefer, konstnärlig personal 1919-1965 s. 64 och Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 78-81.
1946: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 104.
1947: Åbo Teaterhus 150 år s.82, Åbo Svenska Teatersförening rf:s verksamhetsberättelse 1991, Åbo Svenska Teater repertoar, teaterchefer, konstnärlig personal 1919-1965 s.88.
1948: Åbo Svenska Teater repertoar, teaterchefer, konstnärlig personal 1919-1965 s.69
1949: Berättelse över Åbo Svenska Teaterförening r.f:s verksamhet 1949-50 s. 5
1950: Berättelse över Åbo Svenska Teaterförening r.f:s verksamhet 1949-50 s. 5
1951: Dagny Stenius 40-årsjubileum 14.11.2017 programblad. Tidningsurklipp på finska i teaterns arkiv (eventuellt Turun Sanomat 1950?).
1952: https://sv.wikipedia.org/wiki/Rurik_Ekroos
1953: Åbo Svenska Teater repertoar, teaterchefer, konstnärlig personal 1919-1965 s.10-11, 76-77)
1954: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 102
1955: Klippbok 1950-talet med annonser och notiser från ÅU 1955-1956, 1958 s.57, Åbo Svenska Teater repertoar, teaterchefer, konstnärlig personal 1919-1965 s. 78, Thure Wahlroos teaterminnen II (1966) s. 26
1956: Brev i teaterns arkiv.
1957:Thure Wahlroos teaterminnen II (1966) s. 25.
1958: Artikel i tidningen HYMY (nummer 12 år 2002).
1959: Teaterns personal och materialet för guidade rundvandringar.
1960: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 82, http://www.blf.fi/artikel.php?id=1139 och Teatteri Turussa (2006) s. 229.
1961: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 82 och Teatteria Turussa (2006) s. 153-154.
1962: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 82, Teatteria Turussa (2006) s. 154.
1963: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 82, Teatteria Turussa s. 223.
1964: Teaterns material för historiska rundvandringar.
1965: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 96.
1966: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 84, Teatteria Turussa (2006) s.81.
1967: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s 5.
1968: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 84.
1969: http://www.abosvenskateater.fi/sv/om_ast/det_aldsta_husets_skatter/
1970: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 89.
1971: Åbo Teater 150 år (1989) s. 86-87, 97.
1972: Uppslagsverket Finland: 2 (2004).
1973: Åbo Teater 150 år (1989) s. 90.
1974: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 87, Teatteria Turussa (2006).
1975: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 101.
1976: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 95 och intervju med Sven Mattsson.
1977: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 87 och Teatteria Turussa s. 250.
1978: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 101, verksamhetsberättelse för Åbo Svenska Teaterförening rf 1978, verksamhetsberättelse för Åbo Svenska Teaterförening rf 1979.
1979: Verksamhetsberättelser för Åbo Svenska Teaterförening rf 1978-81, 2008-2012, www.georg-malvius.com
1980: Åbo Teaterhus 150 år (1989)s. 89.
1981: Jukka Aaltonen
1982: Gunnar Cléments väggmålningar i Rettigska palatser (1991) s. 3, Charlotte von Essen, Uppslagsverket Finland: 1 (2006), http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/pers/clementgu.htm
1983: Tjugofem år senare (2014) s. 18
1984: Verksamhetsberättelsen 1984.
1985: Verksamhetsberättelsen 1985.
1986: Verksamhetsberättelsen 1986.
1987: Verksamhetsberättelsen 1987, jubileumstidning Åbo Svenska Teater 150 år, 1989.
1988: Verksamhetsberättelsen 1988.
1989: Verksamhetsberättelsen 1989.
1990: Tjugofem år senare (2014) s. 10
1991: Verksamhetsberättelse 1992, ÅST-program 6.9 1991.
1992: Verksamhetsberättelse 1992, Amadeus programblad 1992.
1993: Verksamhetsberättelsen 1993, ÅST-program 6.9.1991.
1994: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 13, Åbo Svenska Teater 1986-1987-broschyr s. 3, intervju med Maria Olin.
1995: Verksamhetsberättelsen 1995.
1996: Verksamhetsberättelsen 1996.
1997: Verksamhetsberättelsen 1997 och intervju med Anna Ehrström/Maria Olin.
1998: Verksamhetsberättelsen 1999 och intervju med Anna Ehrström/Maria Olin.
1999: Åbo Svenska Teaters Årsberättelse 1999.
2000: Verksamhetsberättelsen 2000 samt artikel i Åbo Underrättelser 27.6.2000, video-klipp Äldsta husets skatter: (http://www.abosvenskateater.fi/sv/om_ast/det_aldsta_husets_skatter/)
2001: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 84, Verksamhetsberättelser 2000, 2001, 2002, 2002, 2009.
2002: Verksamhetsberättelsen 2002.
2003: Verksamhetsberättelsen 2003 och 2004, Åbo Underrättelser 11.2.2003.
2004: Verksamhetsberättelsen 2004, skiss över pålningen gjord av Narmaplan Oy/Vesa Sarola med tillstånd av Sweco Rakennetekniikka Oy.
2005: Verksamhetsplan 2004-2005.
2006: Verksamhetsberättelsen 2006.
2007: Verksamhetsberättelsen 2007.
2008: Verksamhetsberättelsen 2008.
2009: Verksamhetsberättelsen 2009.
2010:Verksamhetsberättelsen 2010, rapport över gjort arbete 2010 (Ypäjän metalli).
2011: Verksamhetsberättelserna 2010, 2011 och 2012.
2012: Verksamhetsberättelsen 2012, Maria Olin.
2013: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 40.
2014: Maria Olin.
2015: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 48-49, Verksamhetsberättelsen 2015, Maria Olin.
2016: http://www.perspectiv-online.org.
2017: Maria Olin.

Bildförteckning


1917: Foto av teaterhuset 2014, taget av Pette Rissanen.
1918: Foto av teaterhuset 2017, taget av Maria Weckman
1919: Daniel Hjort. Tyvärr finns inga foton i teaterns arkiv från uppsättningen 1919 men bilden från 1937 (premiär 19.3.1938). Sorgespel av J.J. Wecksell, regi Gunnar Berg.På bilden Birgitta Hansson och Sven Magnuson. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1920:Bild på Dagny Stenius från spelåret 1929-30 i pjäsen En provisorisk äkta man, premiär 1.11.1929. På bilden Holger Löwenadler och Dagny Stenius. Fotograf okänd.
1921: Pjäsen Antonssons av Einar Holmberg. Fr v Ernst Ahlbom, Sonja Looft och Dagny Stenius, premiär 25.11.1921. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1922: Bild från pjäsen Kusinen från Batavia som spelades år 1922, Pjäsen var en operett av Herman Haller och Rideamus och hade premiär 17.3.1922. Fotograf okänd.
1923: Från spelåret 1922-23, pjäsen Sällskap där man har tråkigt, en komedi av Eduard Pailleron. Premiär var år 29.11.1922 (samma dag firades Alma Berglunds 30-års jubileum). Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1924: Scenbild ur pjäsen Skuggorna, som hade premiär 14.1.1927 med regi av Oscar Tengström. Foto Alppila/ÅSTarkiv
1925: foto på en räkning för maskinmästare, 7 scenarbetare och städning för ”Lilla helgonet” 19. Januari 1925. Foto Maria Weckman.
1926: foto av teaterchef Oscar Tengström invid målade porträtt på dito. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1927: spelåret 1926-27 spelades Jean Sarments pjäs ”Skuggorna”, premiär 14.1.1927.
på fotot Alma Berglund och Oscar Tengström. Foto Alppila/ÅSTarkiv.
1928: ur Markisinnan, komedi av Noel Coward, med premiär 21.11.1928. 
1929: Tiggaroperan av Bertolt Brecht och Kurt Weill, regi Oscar Tengström, premiär 11.12.1929. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1930: Flärd och flirt, en komedi av Gertrude E Jennings  i regi av Oscar Tengström med premiär 10.11.1930. På bilden ses Alma Berglund, Brita Öberg, Elsie Juslin och Dagny Stenius?. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1931: Leendets land, operett av Ludwig Herzero regisserad av Rafael Stenius. Premiär 7.10.1931. På bilden Inga Wahlroos, Ulla Björkman, Knut Törne, Doris Essen och Edith Johansson-Sandgren. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1932: Bild av järnridåns maskineri från uppe på scenen. Foto av Maria Weckman.
1933: Bild ur pjäsen Kärlek vid andra ögonkastet, ett lustspel av Miles Malleson. Premiär 26.12.1933, regi av Oscar Tengström. På bilden fr v Leo Golowin och Sven Relander. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1934: Bordet och blåa stolen nutid. Foto av Maria Weckman.
1935: Bild ur Anna Ringars, ett skådespel av Jarl Hemmer i regi av Oscar Tengström. Premiär 6.11.1935. På bilden Ella Eronen-Wilhelms och Åke Svensson. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1936: Bild ur Kung Kristian II, ett skådespel av Adolf Paul, musik av Jean Sibelius och i regi av Oscar Tengström. Premiär 8.12.1935 (Jean Sibelius 70-årsdag). På bilden Ingeborg Larsson. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1937: Porträttet på Alma Berglund finns i teaterhuset än idag, målningen hänger på väggen i den högra trappan som leder till första balkong. Konstnären heter Willy Baer. Foto av Maria Weckman.
1938: Bild ur Daniel Hjort, ett sorgespel av J.J. Wecksell i regi av Gunnar Berg. Premiär 19.3.1938. På bilden fr v Edith Lamroth, Helmer Winell, Birgitta Hansson, Nils Dahlgren och Brita Öberg-Golowin. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1939: Bild ur Så tuktas en argbigga, en festföreställning iom 100-års jubileet 21.1.1939. Premiär 21.1.1939. På bilden Brita Öberg-Golowin och Sven Magnusson. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1940: Bild ur Livet på landet, komedi av Flemming Lynge efter Fritz Reuters roman i regi av Åke Svensson. Premiär 26.12.1940. På bilden fr v Britt Holmgren, Asta Nyström, Åkes Svensson och Rurik Ekroos. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1941: Bild ur pjäsen Dulcie. Premiär 28.9.1941. På bilden fr v Helmer Winell, Asta Nyström, okänd och Åke Svensson. Foto Paldan/ÅSTarkiv.
1942: Bild ur pjäsen Ringen du gav mig, ett lustspel av Oscar Rydqvist med regi av Åke Svensson. Premiär 1.4.1942. Foto Paldan/ÅSTarkiv.
1943: Pjäsen Allt för firman eller Hm, sade greven…, ett revylustspel av Karl de Mumma (Erik Zetterström) med Finlandsversion av Tewe (pseud. för Thure Wahlroos).Pjäsen regisserades av Leo Golowin och hade premiär 7.5.1943. Från vänster ses ?, Ulf Johansson, Kisse Jäderholm, Leo Golowin, Asta Nyström. Foto Paldan/ÅSTarkiv
1944: Bild på Ritva Aro från spelåret 1932-33 och operetten Mariza. (Leendets land spelades också det spelåret, med premiär 27.1.33) Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1945: Foto ur Drottning Christina av August Strindberg. Regi av Leo Golowin, premiär 27.1.1945. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1946: Foto ur Måsen av Anton Tjechov. Regi och dekor Björn Landström. På bilden ses Bengt Sundmark, Åke Svensson, Gunnar Swahn och Dagny Stenius.Pjäsen hade premiär 28.2.1946. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1947: På bilden ses Birgit Strandberg och Lisa Bergström i Lång dags färd mot natt. Ralf Långbacka regisserade pjäsen som hade premiär 15.3.1963. Foto AHTI/ÅSTarkiv.
1948: Bild ur Lilla Rödluvan, i regi av Åke Svensson med premiär 27.12.1948. Foto AHTI/ÅSTarkiv.
1949: Bild ur Mona Lisas leende, ett skådespel av Aldous Huxley med regi av Rurik Ekroos och premiär 25.3.1949. På bilden ses Inger Stenius, Åke Svensson och Edvin Granell. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1950: Bild ur Prosit Luna, en revy av Edvin Granell och Gunnar Clément i regi av Edvin Granell. Premiären skedde 20.1.1950. Foto AHTI/ÅSTarkiv.
1951: Bild ur pjäsen Höfeber av Noel Coward i regi av Staffan Aspelin. Premiären var den  14.11.1951, på Dagny Stenius 40-års-jubileum. Från vänster ses Maud Jensen, Dagny Stenius och Rurik Remer. Foto AHTI/ÅSTarkiv.
1952: Text bakom fotot: På onsdagen var det spelöppning på Åbo Svenska Teater och samma dag började repetitionerna. Här står teaterchefen Rurik Ekroos med tre av teaterns fyra nyförvärv, fr v Marianne Wasastjerna, Karl Lindblad och Stina Svensson. Spelårsöppning 1952. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1953: Bild ur Hustruleken,en komedi i tre akter av Louis Verneuil. Premiär 26.12.1953, regi Rurik Ekroos. Från vänster ses Helmer Winell, Lisa Bergström och Edvin Granell.  Foto E. Ahti/ÅSTarkiv.
1954: Bild av en handmålad affisch av Maja Gadd för pjäsen Johan Ulfstjerna. Foto Maria Olin.
1955: Bild ur Hjälten på den gröna ön, ett skådespel av John M Synge i regi av Staffan Aspelin. Premiär skedde den 30.3.1955 och på bilden ses Sven Nilsson och Stina Svensson. Foto Maria Olin.
1956: Foto av skissen och masken på dörren av Maria Weckman.
1957: Foto av Edvin Granell. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1958: Foto av teaterhuset är 1957. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1959: Bild av en handmålad affisch av Maja Gadd på Lilla Teaterns gästspel spelåret 1959-60 (13.1.1960 kl.19:30) med Shimon Wincelbergs pjäs KATAKI. I rollerna sågs Lasse Pöysti och Heimo Lepistö, regin stod Vivica Bandler för och Wolle Weiner gjorde dekoren. Foto Anna Ehrström.
1960: Bild av teaterchef Ralf Långbacka. Fotograf okänd/ÅSTarkiv
1961: Bild ur Irma la Douce, från vänster ses Nils Brandt, Siw Malmqvist och Helmer Winell. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1962: Bild ur Änglar på Broadway, på bilden ses Tamara Lund och Gösta Bredefelt. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1963: Foto av Sara Strengell. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1964: Foto av president Kekkonen med hustru i presidentlogen. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1965: Söndag i New York av Norman Krasna. På bilden Christina Indrenius-Zalewski och Ulf Törnroth. Regi av Hans Polster, premiären skedde12.5.1965. Fotograf okänd.
1966: Foto ur Rannsakningen/Tutkimus av Peter Weiss. Foto Peter Slotte/ÅSTarkiv,
1967: Foto av salongen år 1966. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1968: Pirkko Mannola och Leif Wager i ”En flicka i soppan”. Foto ÅST/Peter Slotte.
1969: John Johanssons porträttavtäckning 28.4.1969. Från vänster Ruth Nylander, Carl-Johan Lindblad, John Johansson, Disan von Rettig och Gunnar Clément. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1970: Bilder ur Karlsson på taket, premiär 19.12.1970. Göran Schauman som Karlsson och Leif Lönnqvist i rollen som Lillebror.
1971: Bild ur Fri som fjärilen som hade premiär 16.7.1971. Från vänster ses Gullan Wahlström och Aila Svedberg. Regin gjordes av Bjarne Commondt.
1972: Ralf Forsström i teaterns Målarsal. Foto Matti Kivekäs/ÅSTarkiv.
1973: Foto ur Daniel Hjort av J. J. Wecksell, i Jouko Turkkas regi. Premiären skedde 24.3.1973 och från vänster ses Johannes Brost (Johan Flemmming), Rune Sandlund (Daniel Hjort), Peter Luckhaus (Olof Hansson) och Bjarne Commondt (Arvid Stålarm). Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1974: Bild ur Stumpen, som hade premiär 13.9.1974. Från vänster ses Ulf Törnroth, Janina Berman, Rita Polster, Johan Simberg, i bakgrunden Arto Rintamäki.
1975: Foto ur Cabaret, som hade premiär 15.10.1975. På bilden ses Johan Simberg i rollen som konferencier och Janina Berman, en av Kit-Kat-girls. Foto ÅSTarkiv/Matti Kivekäs.
1976:Foto av Gullan Wahlström och en hund. Fotograf okänd.
1977: Foto av konstnärliga ledaren Ritva Holmberg. Fotograf okänd/ÅSTarkiv
1978: Bild ur Spelman på taket, som hade premiär 19.9.1978. Från vänster ses Kenneth Battilana, Evert Lindqvist, Soli Labbart, Kristiina Lindroth, Jane Koskinen. Fotograf okänd/ÅSTarkiv.
1979: Foto av Georg Malvius. Foto Henry Edman/ÅSTarkiv
1980: Bild ur Mumintroll i kulisserna, som spelades både på turné och på hemmascen.
Från vänster Ulla-Britt Boström, Marjo-Rita Huldén, Kenneth Battilana, Cita Örndal och Bo Andersson.
1981: Repetitionsbild ur musikalen Zorba. Från vänster ses Erik Kiviniemi, Ulla-Britt Boström och vår nuvarande teaterchef Jukka Aaltonen. Fotograf: okänd/ÅSTarkiv.
1982: Skiss av Gunnar Clément ur ÅST:s arkiv.
1983: Bild från turnén av ”En gammeldags komedi” 1983 (premiär 26.2.1983). Matti Berg, Keijo Järvinen och Kent Sjöman lastar av bussen i Nagu, Framnäs.
1984: På bilden ses teaterchef Georg Dolivo uppvaktas på sin 40-års dag (9.2.1985) av ”Mot världens hjärta”-ensemblen. Foto Matti Kivekäs/ÅSTarkiv.
1985: Bild av teaterhuset vid Hansa-biljettluckan och hästingången. Fotograf och exakt årtal okända.
1986: Bild ur Jorden runt på 80 dagar, av Bengt Ahlfors efter Jules Vernes roman. Åbo-premiären skedde på nya Studioscenen 18:e januari 1986 i regi av Hans Henriksson. På bilden ses från vänster Eero Wallen, Robert Bruno Malmberg, Sixten Stjernberg,
uppe Jan Wanche, Oppen Möller (Phileas Fogg) och Lasse Fagerström.
1987: En bild från renoveringen där guldrestaurering pågår. Fotograf: okänd/ÅSTarkiv.
1988: Till vänster visar teaterchef Peter Snickars en skiss till pjäsen Snövit, till höger en föreställningsbild där man från vänster ser Pia Runnakko, Dick Holmström, Robert-Bruno Malmberg, Janina Berman, Marjan Raar, Monica Nyman (Snövit), Peter Snickars och Dan Henriksson. Foto Matti Kivekäs/ÅSTarkiv.
1989: Foto ur Kom igen, Charlie! På bilden ses från vänster Riko Eklundh, Lisa Bergström, Lasse Fagerström och Monica Nyman. Foto Matti Kivekäs/ÅSTarkiv.
1990: Bild ur Lilla skräckaffären. På bilden från vänster Riko Eklundh, Johanna af Schultén och blod- och köttätande växsten Audrey II. Foto Matti Kivekäs/ÅSTarkiv.
1991: På bilden ses Johan Simberg och Fred Negendanck som George och Albin i pjäsen La Cage aux Folles. Foto Matti Kivekäs/ÅSTarkiv.
1992: Bild av Riko Eklundh i titelrollen som W. A. Mozart.
1993: I Shirley Valentines kök teamet bakom succéföreställningen, regissör Erik Pöysti, skådespelaren Johanna Ringbom och scenografen Antonia Ringbom.
1994: Bildkollage av teaterns olika logon genom tiderna.
1995: Foto från Gala-kvällen på ÅST 22.1.1995 och slutsången Vår bästa tid.
Fr v första raden: Dick Idman, Niina Kukkavaara, Tamara Lund, Siw Malmqvist, Fred Negendanck, Pia-Gunn Anckar och Riko Eklundh.
1996: På bilden ses Monica Nyman, Kristina Vahvaselkä, Johanna af Schultén, Katarina Ahllöv, Maria Sid, Kristina Juntunen och Minna Laukkanen i pjäsen CanCan.
1997: Foto från klubbkvällen ”Wettex kommer, är du Latex?”. På scenen Oskar Silén och Joachim Thibblin.
1998: Foto ur Himmelrike, premiär 19.11.1998. Från vänster ses Paul Holländer, Oskar Silén, Mia Hafrén, Hanne Moesgaard Thomsen och Monica Nyman. Foto Matti Kivekäs/ÅSTarkiv.
1999: Foto ur Gubben i bergsbygden, som hade Nordisk urpremiär år 1802 på Kungliga Operan i Stockholm. Pjäsen var ÅST:s 160-års jubileumspjäs och visades två gånger; 21.1 och 23.1.1999. Från vänster ses Bror Österlund, John Lagström och Monica Nyman. Foto Tor Kreutzman/ÅSTarkiv.
2000: Foto av ridån taget av Pette Rissanen år 2017.
2001: Foto ur Emil i Lönneberga, premiär 26.4.2001. Från vänster Joachim Thibblin (Emil), Pirkko Mannola, Gun Sjöroos, Johan Simberg, Margareta Palmberg, Lasse Fagerström och upphissad i flaggstången Stina Liman. Foto Robert Seger/ÅSTarkiv.
2002: Foto ur The Rocky Horror Show, premiär 18.4.2002, regi Markku Nenonen. På bilden Markku Nylander. Foto Nicke von Weissenberg/ÅSTarkiv.
2003: Foto av Janina Berman i monologen Rose av Martin Sherman, premiär 7.11.2002. Foto Tor Kreutzman/ÅSTarkiv.
2004: Skiss över pålningen gjord av Narmaplan Oy/Vesa Sarola med tillstånd av Sweco Rakennetekniikka Oy.
2005: Foto ur I love you, you’re prefect, now change, premiär 18.9.2004, regi Markku Nenonen. Från vänster ses Joachim Thibblin, Riko Eklundh och Marika Westerling. Foto Tor Kreutzman/ÅSTarkiv.
2006: Foto ur Helene – det sista stormiga rummet av Seppo Parkkinen på basis av Rakel Liehus roman. Premiär 11.2.2006, regi Maiju Sallas. På bilden ses från vänster Gun Sjöroos, Jan-Christian Söderholm, Jukka Aaltonen, Kenneth Battilana, Joachim Thibblin och Tove Qvickström. Foto Tor Kreutzman/ÅSTarkiv.
2007: Foto ur Den amerikanska flickan, dramatisering av Seppo Parkkinen på basis av Monika Fagerlunds roman. Pjäsen hade premiär 26.9.2007 på Stora scenen. På bilden ses Nina Palmgren och Lidia Bäck.
2008: Foto ur musikalen Evita, premiär 18.9.2008. I mitten ses Birthe Wingren (i titelrollen).
Foto Otto Väätäinen/ÅSTarkiv.
2009: Foto ur Cosí fan tutte, opera av W A Mozart, premiär 18.9.2009. På bilden Riku Pelo (Guglielmo), Mika Nikander (Don Alfonso) och Dan Karlström (Ferrando). Foto Robert Seger/ÅSTarkiv.
2010: Bild ur Les Misérables (premiär 23.10.2010) där hela ensemblen syns. Foto Nana Sumelius/ÅSTarkiv.
2011: Bild ur Rasmus på luffen, till vänster Simon Häger och till höger Bror Österlund.
2012: V-Days officiella logo.
2013: Foto av plafonden taget av Pette Rissanen.
2014: Foto av gästboken, ÅSTarkiv.
2015: Bild ur Stormskärs Maja där hela ensemblen syns. Foto Pette Rissanen/ÅSTarkiv.
2016: Bild på salongen tagen av Pette Rissanen.
2017: Bild från råbytet tagen av Pette Rissanen.