Moderna mecenater

I Åbo har det under olika perioder funnits vänner av kultur och bildning. Bröderna Dahlström, familjerna von Rettig och Jacobsson är exempel på historiska mecenater, sådana som stödde kulturliv och vetenskap. Bröderna Dahlström lät bygga Åbo Konstmuseum (1904) och familjen von Rettig byggde Åbo stadsbibliotek (1903). Nils Henrik Pinello och kommerserådet Abraham Kingelin var de drivande krafterna bakom Åbo Svenska Teaterhus (1839).

Företag och samfund idag ser annorlunda ut än för över hundra år sedan. Stoltheten över vår gemensamma historia och kulturarv är ändå värd att ta ansvar för. För Åbo Svenska Teaters del önskar vi oss moderna mecenater med teatervänlig inställning. Samarbetet med Finlands äldsta teater stärker företagets image som kulturvänlig aktör och kulturkonsument. Teatern kan erbjuda de moderna mecenaternas personal och samarbetspartners rekreation för sinnena; middag under kristallkronor, historisk atmosfär för möten och evenemang och förstås högklassiga teaterupplevelser.

Vi hoppas att våra moderna mecenater vill synas på teatern och tillsammans med oss på mässor, evenemang och i publikationer. Vi är flexibla och vill gärna utveckla nya koncept tillsammans med våra moderna mecenater. Vi har tre olika alternativ av modernt mecenatskap:

 

Modern mecenat Mini

- För 200 €/år erbjuds

- Medlemskap i Åbo Svenska Teaterförening r.f.

- Förhandsuppgifter om repertoaren

- Möjlighet att boka biljetter på förhand till ett rabatterat pris (-10 %)

- Specialerbjudanden

- Logon i teaterns säsongsbroschyr och på teaterns webbplats

- En historisk rundvandring i teaterhuset

 

Modern mecenat Midi

För 3800 €/år erbjuds

- Medlemskap i Åbo Svenska Teaterförening r.f.

- Förhandsuppgifter om repertoaren

- Möjlighet att boka biljetter på förhand till ett rabatterat pris (-10 %)

- Möjlighet att köpa en hel föreställning och ordna ett kundtillfälle på Café Tiljan i samband med föreställningen

- Specialerbjudanden

- Logon i teaterns säsongsbroschyr och på teaterns webbplats

- Annons i teaterns säsongsbroschyr samt i ett programblad/år

- Annons på teaterns elektroniska skärmar i Hansa

- Synlighet på teaterns webbplats

- En historisk rundvandring i teaterhuset

- Ordna kund- eller personaltillställningar (till ett förmånligt pris) i teaterns utrymmen då dessa inte utnyttjas av teatern

Priset och paketets innehåll skräddarsys efter behov och önskemål.

 

Modern mecenat Maxi

För teaterns huvudsponsor erbjuds

- Medlemskap i Åbo Svenska Teaterförening r.f.

- Förhandsuppgifter om repertoaren

- Möjlighet att boka biljetter på förhand till ett rabatterat pris (-10 %)

- Möjlighet att köpa en hel föreställning och ordna kundtillfälle på Café Tiljan i samband med föreställningen

- Specialerbjudanden

- Annons i teaterns säsongsbroschyr (2 ggr/år) samt i alla programblad

- Annons på teaterns elektroniska skärmar i Hansa samt i teaterns aula

- Synlighet som teaterns huvudsponsor på teaterns webbplats

- Ordna kund- eller personaltillställningar (till självkostnadspris) i teaterns utrymmen då dessa inte utnyttjas av teatern

- Använda teaterbiljetternas ena sida till sin marknadsföring

- Använda garderobsbrickornas ena sida till sin marknadsföring

- Synlighet på stora ytor så som teaterns reklamlakan i Hansakvarteret

- Synlighet i teaterns stadsbussreklam

Priset och paketets innehåll skräddarsys efter behov och önskemål.


Att bli en modern mecenat är en kulturgärning!

 

För mer information, kontakta:

Niina Renström
Marknadsförings- och försäljningschef
Åbo Svenska Teater
Niina.renstrom(a)abosvenskateater.fi
(02) 277 73 74

 

Våra moderna mecenater och andra samarbetspartners:

 

Logo för ABC Business. Logo för ABC Text. Konstsamfundets logo.


Magnus och Ellen Dahlströms fond

Paino-Kaarinas logo. Logo för Pohjola-Norden.
Svenska Kulturfondens logo. Logo för Turun Teatterisäätiö.