Om oss

Åbo Svenska Teater, den enda svenskspråkiga professionella institutionsteatern i Åboland, representerar historiska och kulturella värden i vår region och hela landet. Verksamheten upprätthålls av Åbo Svenska Teaterförening r.f.

 

Teaterföreningen

Åbo Svenska Teater upprätthålls av en teaterförening, Åbo Svenska Teaterförening r.f, i vilken vem som helst kan bli medlem. Du kan även donera ett medlemskap i present till någon du tycker om.

Läs mera om föreningen och medlemskap här.

 

Understöd teatern

Vill du understöda Åbo Svenska Teater?
Vem som helst, privatperson, förening, stiftelse eller företag kan betala ett frivilligt bidrag till teatern. Kontonumret är FI89 2264 1800 1287 09. Medlen används för teaterns verksamhet. Tack för ditt understöd!

 

Historiska teatrar i Europa 

Vårt underbara teaterhus blev våren 2016 medlem i European historic theatres - föreningen för historiska teatrar i Europa, en ärorik skara gamla europeiska teatrar byggda mellan åren 1500 och 1900.

Den ideella föreningens mål är att:
* uppmuntra och stöda bevarandet och restaureringen av historiska teatrar
*säkra kontinuerligt samarbete mellan dessa teatrar och alla som är intresserade av dem
* initiera och stöda forskning
* sprida information om det unika europeiska kulturarv teatrarna utgör
 

Titta vilka sagolikt vackra teaterbyggnader det finns i Europa:
www.erht.eu