Hälsningar till teatern:

Skriv siffran 6 med bokstäver: