PINELLO!

ca 1 h 30 min
Svenska
Rundvandring i teaterhuset

De legendariska Pinello!-föreställningarna är tillbaka

Köp din biljett i vår biljettförsäljning ti-fr kl. 12-15 och lö kl. 12-14 & kl. 15-18, tfn 02-277 7377 eller via biljetter@abosvenskateater.fi

Rundvandringar:
21.1 kl. 14
18.2 kl. 12
10.3 kl. 14

Biljettpris: 20 €

Det har gått 32 (!) år sedan skådespelaren Riko Eklundh inledde sina vid dethär laget legendariska föreställningar i Nils Henrik Pinellos gestalt. Teaterhusets historia vävs ihop med Finlands historia på ett inspirerande sätt. Teaterspöken presenteras, skrymslen och vrår publiken annars inte ser ingår i turen. Anekdoter ur teaterns historia och skådespelaren Riko Eklundhs liv på teatern vävs in i turen.

Nils Henrik Pinello (1802-1879) var inte bara initiativtagare till byggandet av Åbo Teaterhus utan även i övrigt en verklig kulturkraft i Åbo under 1800-talet. 

 

Pinello! föreställningarna görs i samarbete med Finlands Röda Kors. Intäkterna går via FRKs katastroffond till förmån för Ukrainas krisdrabbade befolkning.

GRUPPER

Pinello! kan även bokas andra tider av grupper. Kontakta då Riko Eklundh direkt.

Pinello esityksiä suomen kielellä voi tiedustella suoraan: rikoeklundh(a)hotmail.com

Produktionsinfo

De öppna Pinello-rundvandringarna börjar vid biljettförsäljningen i Hansakvarteret. Max 25 pers. / föreställning.

PRIS 20 €
LÄNGD 1h 30 min

Rundvandringen är tyvärr inte anpassad för rörelsehindrade.