MINA TVÅ HALVA LIV

ca 1 h 25 min, ingen paus
Svenska
musikmonolog, Studioscenen

En sjömanshustrus böner och balansakter

En både lustfylld och gripande monolog med levande musik. På Studioscenen 7.10 kl. 14.

Pjäsen Mina två halva liv skildrar ett något bortglömt perspektiv i den finländska sjöfartshistorien, nämligen kvinnans. Vi får följa sjömanshustruns verklighet och innersta tankegångar genom avsked och återseenden, förväntningar och krav, otrohet och längtan i ett tudelat liv.

Manuset av Isabella Grüssner-Sarling är baserat på Hanna Hagmarks doktorsavhandling Avsked och återseende (2008), en socialhistorisk studie om sjömanshustruns tillvaro på Åland under 1900-talet.

I rollen som sjömanshustrun ser vi Annie Lahti.

Musikerna Ella Grüssner Cromwell-Morgan (kapellmästare) och Kristoffer Gottberg spelar violin, kontrabas, nordisk mandola, saz och flöjter på ett sätt som lyfter och fördjupar berättelsen.

 

Denna pjäs borde ges året runt, år efter år, som ett […] nationalepos.

Danielsson /ÅT

Monologen omfamnar sjömanshustruns tudelade liv på ett briljant sätt.

Riitamaa/NÅ

 

Produktionsinfo

MANUS OCH REGI Isabella Grüssner-Sarling
KAPELLMÄSTARE Ella Grüssner Cromwell-Morgan
SKÅDESPELARE Annie Lahti
MUSIKER Kristoffer Gottberg
KOSTYM Gunilla Nilsson
SCENOGRAFI OCH LJUS Nicklas Lantz
TEKNIK Casper Lindroos
FOTO OCH BILDSPEL Marcus Boman
DOKTORSAVHANDLING Hanna Hagmark
PRODUCENT Teaterföreningen i Mariehamn r.f.

Elcigarett röks på scenen. Röken är ofarlig för hälsan.