KUNSKAPSKABARÉN

ca 2 h, inkl. paus
Svenska
På Tiljan och på turné

Kunskapskabarén presenterar stolt:

Konsten att vara människa – ett möte mellan klokskap och dårskap

Konsten att vara människa är en programserie med åtta helaftonsföreställningar där vetenskap möter improvisationsteater. Dårskap och klokskap möts för att på ett unikt och påhittigt sätt väcka nyfikenhet inför livets triviala och stora frågor. Varje föreställning består av en förberedd föreläsning plus improvisatörernas infallsvinkel på temat. Ingen föreställning är den andre lik. Åbo Akademi står för klokskapen och kunskapen och Åbo Svenska Teaters improvisatörer står för dårskapen och kabarén.

Konsten att vara människa vågar ta tag i de stora frågorna. Varför finns vi? Är vi fria som individer? Vad är det som styr oss? Varför ser vårt samhälle ut som det gör idag? Hur kommer det att se ut imorgon? Frågorna betraktas ur vardagens prisma.

På scenen har vi en föreläsare och tre improvisatörer, kvällens kapellmästare och en konferencier.

Kunskapskabarén är en fusion mellan teater och vetenskap, ett koncept som utvecklats i Lund, Sverige.

 


Tjuvstart på Kåren 10.10 kl 19 

Moget! - en (skam)lös föreställning om vuxenpoäng

 

Premiär 11.10 kl 19  Kåren

Läckert! – en föreställning om tycke och smak(löshet)

 

Turné 18.10

Hotfullt! – en (över)skridande föreställning om gränser

 

Turné 19.10

Lustfyllt! – en mardrömslik föreställning om (ha)begär

 

Åbo 26.10 Tiljan 

Smärtsamt! – en nostalgisk föreställning om (då)tid

 

Turné 31.10

Rysligt! – en skräckfylld föreställning om (o)vanor

 

Turné 1.11

Äckligt! – en föreställning om (s)vett och etikett

 

Åbo 21.11 kl 10.30

Magiskt! – en förtrollande föreställning om det (o)kända

Kunskapskabarén

En ideell organisation med säte i Lund som startade 2012, då som ett samarbete mellan forskare vid Lunds universitet och fria kulturutövare. Syftet är att bygga en arena för möten mellan två skilda kulturer i en öppen och kreativ anda, en plattform där forskning och teater kan samverka runt hårda fakta, svåra frågor och galen lekfullhet. Ett forum till vilket en publik bjuds in - deras frågor, förslag och nyfikenhet bidrar till att varje enskild föreställning får en unik prägel.

Kunskapskabarèén har till sin uppgift att ta tillvara alla medverkandes unika kompetens för att skapa lika villkor i en skapande process.

Kunskapskabaréèn vill vara en kunskapsförmedlare av vetenskapliga rön och forskning på Åbo Akademi.

Produktionsinfo

KONCEPT Lunds Universitet, Sverige
KONFERENCIER Magnus Nylander, skådespelare, regissör, pedagog sedan 25 år. Konstnärlig ledare för Kunskapskabarèn. Lång erfarenhet av improvisationsteater och tagit fram en rad olika koncept.

PÅ SCENEN Föreläsare/kunskap/klokskap: Blanka Henriksson, äldre universitetslektor i kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik, Åbo Akademi. Fredrik Nilsson, professor i nordisk etnologi, Åbo Akademi. Improvisatörer/kabaré/dårskap: Daniela Franzell, Samuel Karlsson och Jerry Wahlforss. Musiker: Kari Mäkiranta.
PREMIÄR 11.10.2023 på Kåren i Åbo

Spelas på turné och på Tiljan

LÄNGD ca 2 h  inkl. paus

Franzell, Daniela
Karlsson, Samuel
Wahlforss, Jerry