Pjäsförteckning 1894 framåt

Förteckningen uppdateras efter hand.

Om du har frågor om vårt arkiv kan du skicka dem per e-post till adressen arkivet(a)abosvenskateater.fi.

1894-1900

1901-1910

1911-1920

1921-1930

1931-1940

1941-1950

1951-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

2011-2020

2021-