Upplevelsestigen

Vad är Upplevelsestigen?

"Upplevelsestigen är en plan som utarbetats av Åbo stads bildningssektor. Planen utnyttjar olika arbetssätt och lärmiljöer och undervisningen tar regelbundet plats utanför klassrummet. Upplevelsestigen kan också utnyttjas då man förverkligar olika mångvetenskapliga lärområden. Upplevelsestigen stödjer för sin del att helhet skapas i undervisningen. 
I undervisningen används utöver lokalerna inomhus och utomhus också naturen och byggd miljö. Bibliotek, centrum för idrott, konst och natur samt museer och många andra samarbetsparter erbjuder mångformiga lärmiljöer.
Elevens lärande utvecklas då hen får positiva känslor, glädje över att lära och deltar i nyskapande verksamhet. Upplevelsestigen erbjuder sådana upplevelser. Upplevelsestigen har också en allmänbildande roll för eleverna i Åbo. Under sina skolår får eleverna en omfattande uppfattning om kulturutbud, naturstigar och företagslivet i vår stad."
 

Läs om Upplevelsestigen på Åbo Stads webbplats. Där hittar du också information om beställningssedeln du bör fylla i för att få nytta av Upplevelsestigen. Observera att biljetterna bör lösas ut på förhand genom att leverera beställningssedeln till biljettförsäljningen. För mera information kontakta gruppförsäljningen 02-277 7379, ida.ridberg(a)abosvenskateater.fi

Inom ramen för Upplevelsestigen ger vi detta spelår Snödrottningen, som passar elever i åk 1-6. Allt som är underbart passar elver i åk 9 och Kvinnor3 är elever i andra stadiet. Till all tre föreställningar erbjuder vi publikarbete. I samband med Snödrottningen kan klasser ta del av en rörelseverkstad med Aurinkobalettis dansare och till de två övriga erbjuds ett lärarmaterial.


Snödrottningen

En flerspråkig danssaga för hela familjen!
Familjepjäs för 6-12-åringar
Premiär 2.11.2018, föreställningar även dec. 2019
Spelas på Stora scenen
Pris: 12€ (Upplevelsestigen)
Språk: Svenska, finska, samiska och dansens språk
Textning: svenska och finska
Längd: ca 2h med paus

Åbo Svenska Teater och Aurinkobaletti gör tillsammans H. C Andersens älskade julklassiker Snödrottningen. Pjäsen handlar om en inre resa, en uppväxthistoria om hur barndomens vänskap utvecklas till ung kärlek, om Gerda och Kaj, deras starka vänskapsband, Snödrottningen och hennes magiska spegel som endast speglar människans dåliga egenskaper och om kampen om en vän.

Publikarbetet utgörs av dansverkstäder som förverkligas i skolan. Tillsammans med Aurinkobalettis proffsdansare får eleverna öva sig på att kommunicera med kroppen. Samtidigt bekantar man sig med pjäsens teman och nutidsdans.

Skolföreställningar:
12.12.2019
13.12.2019
17.12.2019
18.12.2019
19.12.2019

Ta kontakt med gruppförsäljningen, 02-277 7379 eller maria.weckman(a)abosvenskateater.fi om din skola eller klass är intresserad av att komma och se föreställningen.