Publikarbete

Vad är publikarbete?
Åbo Svenska Teater har både publikarbete som är riktat direkt till t.ex. dagis- och skolgrupper och företagsgrupper, men också program som är öppet för alla. Här kan du läsa mer om vad publikarbete är och innebär, sedan kan du klicka dig vidare till det som intresserar just dig.

Publikarbete innebär att man t.ex. för- och/eller efterbehandlar ett teaterbesök tillsammans med publiken. Detta för att åskådaren ska få en mångfasetterad och mera personlig upplevelse. 

På Åbo Svenska Teater riktas publikarbetet enligt föreställnigens målgrupp antingen till vuxna eller till barn och unga och sker då bl.a. som en del av skolundervisningen i svenska och finska skolor. För vuxna, t.ex. yrkes- och företagsgrupper erbjuds bl.a. diskussionstillfällen samt guidade rundturer.

Varför ska publikarbete göras?
Publikarbete har två huvudsakliga syften, det konstnärliga och det sociala. Dels vill man lära åskådaren om konstformen teater och dels stärka åskådaren som individ och som en del av samhället. I fokus är att ge publiken en fördjupad konstupplevelse genom att ge den verktyg att tolka teater. Förarbetet har som uppgift att väcka åskådarnas intresse och nyfikenhet för pjäsen, samt att ge förhandskunskap som förbereder dem att ta emot och uppleva föreställningen. Efterarbetet ger åskådaren tid och utrymme att fundera och analysera kring sin upplevelse och förstå vad hen varit med om. Framför allt är det viktigt att förmedla att det inte finns något som automatiskt är rätt eller fel i en konstupplevelse.

Genom publikarbetet vill Åbo Svenska Teater inbjuda publiken till att vara delaktig. Vi vill sträva efter en god dialog samt en känsla av samhörighet och förståelse, dels åskådarna emellan och dels mellan ÅST och publiken. 

Frågor?
Om du har frågor eller önskemål gällande publikarbete, kontakta vår publikarbetare Ida Ridberg för mera information, per e-post ida.ridberg(at)abosvenskateater.fi eller per tel. 044-3445010.

 


Kom som publik – lär dig ta din publik!

Vad ska man göra med händerna då man håller en presentation? Och vart ska man rikta blicken? Kort sagt – vad ska man tänka på då man talar inför publik?

Vi erbjuder en interaktiv och engagerande workshop, där vår teaterchef Jukka Aaltonen ger enkla och praktiska tips på hur ditt föredrag framgångsrikt talar till era kunder, till er egen publik!

Du och dina kollegor får med hjälp av exempel och korta övningar i mindre grupper lära er hur man bygger upp och håller en presentation under ledning av en sann expert – Jukka är utbildad skådespelare och dramainstruktör och har över 30 års erfarenhet av att stå på scenen.

Workshopen räcker ca 30 minuter och kan bokas utan extra kostnad (värde ca 400 € + moms) för grupper på minst 20 personer som samtidigt bokar biljetter till föreställningen Kalevala på Stora scenen.

Ta kontakt med försäljningskoordinator Maria Weckman, maria.weckman(a)abosvenskateater.fi för att boka biljetter och workshop till något av följande datum:

on 9.10 kl.19
to 17.10 kl.19
to 31.10 kl.19
on 6.11 kl.19
on 13.11 kl.19
on 20.11 kl.19
to 28.11 kl.19

Förena nytta med nöje – kom på teater och bli samtidigt mästerlig på att tala inför publik!

Aktuellt

Verkstäder och inspirationsmaterial
Skolor kan nu boka rörelseverkstäder med Aurinkobalettis dansare då de bokar biljetter till Snödrottningen hösten 2019.

Inspirationsmaterial kopplat till Kalevala.

Verkstäder kopplade till Kvinnor 3.

Konsttestarna
Vi har den stora glädjen att hösten 2019 ta emot hundratals ungdomar inom ramen för det fantastiska Konsttestrar-projektet. Projektet ger under tre år ger ungefär 180 000 ungdomar möjlighet att uppleva två utvalda konstevenemang: till exempel opera, teater eller en konstutställning.

De unga som besöker oss inkommande höst får uppleva vårt nationalepos, som tar ny form i händerna på regissör Jakob Höglund. Kalevala på Åbo Svenska Teater är musikteater med stor skådespelarensemble, dansande dockfigurer, honungsbin, människor som slits itu, några krattor och en massa lingon.

Tack till Svenska Kulturfonden, Suomen Kultuurirahasto och Förbundet för barnkulturcenter i Finland som skapar denna underbara möjlighet för ungdomarna.