Publikarbete

Vad är publikarbete?
Åbo Svenska Teater har både publikarbete som är riktat direkt till t.ex. dagis- och skolgrupper och företagsgrupper, men också program som är öppet för alla. Här kan du läsa mer om vad publikarbete är och innebär, sedan kan du klicka dig vidare till det som intresserar just dig.

Publikarbete innebär att man t.ex. för- och/eller efterbehandlar ett teaterbesök tillsammans med publiken. Detta för att åskådaren ska få en mångfasetterad och mera personlig upplevelse. 

På Åbo Svenska Teater riktas publikarbetet enligt föreställnigenns målgrupp antingen till vuxna eller till barn och unga och sker då bl.a. som en del av skolundervisningen i svenska och finska skolor. För vuxna, t.ex. yrkes- och företagsgrupper erbjuds bl.a. diskussionstillfällen samt guidade rundturer.

Varför ska publikarbete göras?
Publikarbete har två huvudsakliga syften, det konstnärliga och det sociala. Dels vill man lära åskådaren om konstformen teater och dels stärka åskådaren som individ och som en del av samhället. I fokus är att ge publiken en fördjupad konstupplevelse genom att ge den verktyg att tolka teater. Förarbetet har som uppgift att väcka åskådarnas intresse och nyfikenhet för pjäsen, samt att ge förhandskunskap som förbereder dem att ta emot och uppleva föreställningen. Efterarbetet ger åskådaren tid och utrymme att fundera och analysera kring sin upplevelse och förstå vad hen varit med om. Framför allt är det viktigt att förmedla att det inte finns något som automatiskt är rätt eller fel i en konstupplevelse.

Genom publikarbetet vill Åbo Svenska Teater inbjuda publiken till att vara delaktig. Vi vill sträva efter en god dialog samt en känsla av samhörighet och förståelse, dels åskådarna emellan och dels mellan ÅST och publiken. 

Frågor?
Om du har frågor eller önskemål gällande publikarbete, kontakta vår publikarbetare Ida Ridberg för mera information, per e-post ida.ridberg(at)abosvenskateater.fi eller per tel. 044-3445010.