Upplevelsestigen

Nedan hittar du länkar till de pjäser som passar skolgrupper inom ramen för Upplevelsestigen, samt övrig nyttig information.

För prisuppgifter kontakta teaterns gruppförsäljning: (02) 277 7379, maria.weckman(a)abosvenskateater.fi, ida.ridberg(a)abosvenskateater.fi

För lägsta klasserna i grundskolan samt äldre daghemsbarn spelar vi pjäsen När farfar blev ett spöke. Pjäsen hade premiär 3.9.2020 och spelar på turné även våren 2022.

Läs mer om När farfar blev ett spöke här.

För elever i grundskolan spelar vi Hundarnas historiepjäs. Pjäsen hade premiär 14.11.2020 på Stora scenen och är tillbaka på repertoaren hösten 2021. Vi spelar även skolföreställningar dagstid.

Läs mer om Hundarnas historiepjäs här.

För elever i åk 7-9, samt andra stadiet och äldre erbjuder vi föreställningen Den unge Werthers lidande.

Vi erbjuder även publikarbete kopplat till båda föreställningarna. Publikarbetet består av inspirationsmaterial och skolverkstäder.

Här kan du läsa mera om publikarbetet riktat till skolgrupper.


Information om Upplevelsestigen


Läs mer om Upplevelsestigen här (Åbo Stads webbplats).

På Åbo Stads webbplats hittar du också information om beställningssedeln du bör fylla i för att utnyttja Upplevelsestigen. Observera att på Åbo Svenska Teater bör biljetterna lösas ut en månad på förhand genom att leverera den ifyllda beställningssedeln till teaterns biljettförsäljning.

Här hittar du en direktlänk till beställningssedeln.

För mera information kontakta gruppförsäljningen (02) 277 7379, ida.ridberg(a)abosvenskateater.fi

 

Vad är Upplevelsestigen?

"Upplevelsestigen är en plan som utarbetats av Åbo stads bildningssektor. Planen utnyttjar olika arbetssätt och lärmiljöer och undervisningen tar regelbundet plats utanför klassrummet. Upplevelsestigen kan också utnyttjas då man förverkligar olika mångvetenskapliga lärområden. Upplevelsestigen stödjer för sin del att helhet skapas i undervisningen. 

I undervisningen används utöver lokalerna inomhus och utomhus också naturen och byggd miljö. Bibliotek, centrum för idrott, konst och natur samt museer och många andra samarbetsparter erbjuder mångformiga lärmiljöer.

Elevens lärande utvecklas då hen får positiva känslor, glädje över att lära och deltar i nyskapande verksamhet. Upplevelsestigen erbjuder sådana upplevelser. Upplevelsestigen har också en allmänbildande roll för eleverna i Åbo. Under sina skolår får eleverna en omfattande uppfattning om kulturutbud, naturstigar och företagslivet i vår stad."